Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 7 - Phần I Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 7 - Phần I

Kho Đề tài SKKN – Đề tài NCKHSP  Địa lí 7 Áp dụng:  Viết sáng kiến kinh nghiệm  Địa lí 7 ,   Vi...

Read more »
5:06 PM

Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Phần 33 - Môn Toán Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Phần 33 - Môn Toán

Dưới đây là danh mục đề tài  nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng THCS (NCKHSPUD THCS). Các đề t...

Read more »
12:02 AM

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm GDCD 8 – Phần I Danh mục sáng kiến kinh nghiệm GDCD 8 – Phần I

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm GDCD 8 – Phần I Danh mục sáng kiến kinh nghiệm GDCD 8 – Phần ...

Read more »
10:43 PM

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 8 - Phần I Danh mục sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 8 - Phần I

Kho Đề tài SKKN – Đề tài NCKHSP Lịch sử 8  Áp dụng:  Viết sáng kiến kinh nghiệm  Lịch sử 8 ,   ...

Read more »
3:31 PM

Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Phần 50- Môn Toán Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Phần 50- Môn Toán

Dưới đây là danh mục đề tài  nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng THCS (NCKHSPUD THCS). Các đề t...

Read more »
6:13 PM

Hướng dẫn chi tiết cách tạo ebook epub Hướng dẫn chi tiết cách tạo ebook epub

Chỉnh Sửa Word  ( Bản này ta hướng dẫn là 2010 word ) – Copy truyện vào  Notepad , font:  Tim...

Read more »
5:41 PM
 

Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top