loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH
STT
TÊN SKKN
TẢI VỀ


GIẢNG DẠY MÔN GDCD LỚP 10 CÙNG VỚI VIỆC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH 

 2
THIẾT KẾ GIÁO ÁN MÔN GDCD LỚP 12  THỂ HIỆN HOẠT ĐỘNG  TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH 


SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG GIẢNG DẠY GDCD GÓP PHẦN PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH MÔN GDCD 


4
THỰC HIỆN NGOẠI KHÓA VỚI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT GÓP PHẦN NÂNG CAO TÍNH THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN GDCD 


GIẢNG DẠY GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG PHẠM TRÙ “HẠNH PHÚC” MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 TRƯỜNG THPT GÓP PHẦN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH 

 6
HÌNH THÀNH KĨ NĂNG SỐNG TỐT CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA  VIỆC TIẾP THU BỘ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CỦA HỌC SINH 


ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY BÀI 10- GD CD LỚP 12- PHÁP LUẬT VỚI HÒA BÌNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TIẾN BỘ CỦA NHÂN LOẠI THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 

 8
GÓP PHẦN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN GDCD THÔNG QUA ĐỔI MỚI HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GDCD ĐỂ NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN GDCD CHO HỌC SINH 

 10
“DẠY VÀ HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY NHƯ THẾ NÀO?”. 

    TẢI VỀ

 11
BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT 

    TẢI VỀ

 12
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP “TRÒ CHƠI” TRONG DẠY HỌC NHẰM KHAI THÁC TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA HỌC SINH VÀ NÂNG CAO HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC MÔN GDCD 

    TẢI VỀ

 13
SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT BỊ DẠY BÀI CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG GIÚP NÂNG CAO Ý THỨC CỦA HỌC SINH TRONG VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. 

    TẢI VỀ

 14
PHƯƠNG PHÁP ĐẶT VẤN ĐỀ CÓ TÌNH HUỐNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN KHỐI 11 GIÚP NÂNG CAO TÍNH HỨNG THÚ VÀ KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH 

 15

KĨ THUẬT DẠY HỌC MÔN GDCD THEO PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM 

 16
GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI GIẢNG MÔN GDCD 

 17
GIÁO DỤC THÁI ĐỘ ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH THPT VỚI VẤN NẠN HIV, AIDS THÔNG QUA GIẢNG DẠY MÔN GDCD 

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top