loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH
In luôn: sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tiếng Việt lớp 3. Định dạng của các tài liệu trên Inluonđều ở dạng Microssoft Word, font chữ chuẩn unicode, nội dung đã qua kiểm duyệt, … Tải về có thể in luôn
Tuyển tập đề tài NCKHSPUD lớp 3  - In được luôn

Dưới đây là KHO sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác giảng dạy Lớp 3.... Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Ápdụng: Nộp SKKN, đề tài NCKHSPUD Lớp 3, Tham khảo dạy Lớp 3, tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm lớp 3
Không cần đăng ký, đăng nhập, tải Sáng kiến kinh nghiệm về có thể in được luôn

 Lớp 3,  Tiểu học, SKKN Tiểu học, Kho SKKN Tiểu học, NCKHSPUD, NCKHSPUD Tiểu học, Kho Sáng kiến kinh nghiệm tiểu học,
Danh sách các Sáng kiến kinh nghiệm lớp 3


STT
 Tên SKKN
Tải về
1
SKKN Tiếng Việt lớp 3: RÈN KỸ NĂNG NHẬN BIẾT BIỆN PHÁP TU TỪ SO SÁNH CHO HỌC SINH LỚP 3
2
NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 3: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI PHÂN TẬP ĐỌC LỚP 3
3
 SKKN Tiếng Việt lớp 3: VẬN DỤNG HIỂU BIẾT VỀ NGỮ ÂM VÀ CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC CHÍNH TẢ THEO MẸO LUẬT (ÂM ĐẦU L/N) CHO HỌC SINH LỚP 3
4
 SKKN Tiếng Việt lớp 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ
5
 SKKN NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 3: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI PHÂN TẬP ĐỌC LỚP 3
6
 Tiếng Việt lớp 3: GIÚP HỌC SINH VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG PHÂN MÔN CHÍNH TẢ LỚP 3
7
 SKKN Tiếng Việt lớp 3: KINH NGHIỆM DẠY HỌC THUỘC LÒNG MÔN TẬP ĐỌC KẾT HỢP VỚI MỘT SỐ TRÒ CHƠI  CHO HỌC SINH LỚP 3.
8
 NCKHCSPUD Tiếng Việt lớp 3: QUA VIỆC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NÓI - VIẾT TRONG PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 3, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN TIẾNG VIỆT.
9
 SKKN Tiếng Việt lớp 3: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP ĐỌC - TIẾNG VIỆT LỚP 3
10
 SKKN Tiếng Việt lớp 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY TẬP LÀM VĂN LỚP 3 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top