loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

LỚP TRUNG CẤP LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH


Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên ở Chi bộ trường THCS Thọ Nghiệp – Xuân Trường trong giai đoạn hiện nay


Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu hi sinh cho mục đích lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp lên trên lợi ích cá nhân. Chấp hành nghiêm chỉnh cương  lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. Có lao động không bóc lột, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, phục tùng tổ chức kỉ luật của Đảng,  giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.


Đối với Đảng viên là giáo viên còn có nhiệm vụ nặng nề hơn vì mỗi thầy giáo, cô giáo phải là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo.Tiểu luận quản lí giáo dục: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên ở chi bộ trường trung học cơ sở A, huyện B, Tỉnh Nam Định
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top