loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

XỬ LÝ XUNG ĐỘT GIỮA GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH HỌC SINH TỪ VIỆC XỬ PHẠT HỌC SINH


Nhằm bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Kiên Giang, sau khi thống nhất với Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, Sở Nội vụ Kiên Giang đã triệu tập lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý hành chính Nhà nước Chương trình chuyên viên chính. Nội dung khóa học gồm 3 phàn chính:


Phần I: Nhà nước và pháp luật gồm 5 chuyên đề


Phần II: Hành chính Nhà nước và công nghệ hành chính gồm 12 chuyên đề;


Phần III: Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực gồm 10 chuyên đề.


Để đóng góp một số kinh nghiệm của mình cho lĩnh vực Giáo dục đồng thời ứng dụng kiến thức đã học trong khóa học này nhằm hoàn thành tiểu luận cuối khóa  được tốt tôi chọn  tình huống Quản lý Nhà nước về Giáo dục  “Xử lý xung đột giữa giáo viên và phụ huynh học sinh từ  việc xử phạt học sinh”. Đây là một tình huống đã xẩy ra mà tôi đã chứng kiến và có thực 100 phần trăm.
Tiểu luận quản lí giáo dục: Xử lý xung đột giữa giáo viên và phụ huynh học sinh từ việc xử phạt học sinh
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top