loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số 001. Lai ruồi giấm cái mắt đỏ,cánh bình thường với ruồi giấm đực cánh trắng,mắt xẻ thu được F1 100% mắt đỏ,cánh bình thường. Tạp giao F1  thu được F2 300 ruồi cái mắt đỏ,cánh bình thường và  các ruồi đực có kiểu hình khác nhau: 135mắt đỏ,cánh bình thường;135 cánh trắng,mắt xẻ;14 mắt đỏ,cánh xẻ;16 cánh trắng,mắt bình thường. Biết mỗi gen qui định một tính trạng, các gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. Hãy xác định KG của F1 và tần số hoán vị gen.


Giải chi tiết Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số  001


Ở ruồi giấm, chỉ xảy ra hoán vị gen ở ruồi cái.
Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số 001
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top