loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

Tuyển tập bài toán về các phép tính phân số – có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết


Nếu bạn muốn xem lời giải chi tiết, hãy bấm vào chữ “Xem lời giảiXem thêm: Phương pháp só sánh phân số


Tuyển tập bài toán về các phép tính phân số


T4PTPS001. Tính nhanh tổng sau : 1/2 + 5/6 +11/12 + 19/20 + 29/30 + 41/42 + 55/56 + 71/72 + 89/90


 Xem lời giảiT4PTPS002. Tính nhanh: (65+891+134+909)/(731-47+69-253)


 Xem lời giảiT4PTPS003. Tính nhanh: (1991*1993 - 1)/(1990 + 1991*1992)


 Xem lời giảiT4PTPS005. Cho phân số 9/11. Tìm một số tự nhiên để khi cộng số đó vào cả tử số và mẫu số thì được phân số có giá trị là 5/6.


Xem lời giải  T4PTPS006. Tính nhanh:


4/1*3 + 4/3*5  + 4/5*7  + … + 4/11*13


Xem lời giải  T4PTPS007. Cho phân số 7/6 và 1/9. Hãy tìm phân số a/b sao cho thêm a/b  vào 1/9 và bớta/b ở 7/6 thì được hai phân số  mà phân số này gấp 3 lần phân số kia.


 Xem lời giải T4PTPS008. Cho 2 phân số 4/5 và 5/8. Hãy tìm phân số a/b sao cho phân số 5/8 cộng với a/b và 4/5 trừ đi a/b thì được 2 phân số mới mà phân số này lớn gấp 2 lần phân số kia.


Xem lời giải T4PTPS009. Tính: 1/2 + 1/6 + 1/12+1/20+1/30+1/42


Xem lời giải  T4PTPS010. Tính 1/1*2 + 1/2*3 + 1/3*4 + 1/4*5 + 1/5*6 + … + 1/10*11 + 1/11*12


 Xem lời giải T4PTPS011. Tính A=1/3 + 1/9 +1/27 + 1/81 + 1/243 + 1/6516


Xem lời giải  T4PTPS012. Tính A = 1/72 + 1/56 + 1/42 + 1/30 + 1/20 + 1/12


Xem lời giải   T4PTPS014. Tìm x:


10x(1/1*2+1/2*3+1/3*4+1/4*5+1/5*6) – x


Xem lời giải  T4PTPS015.  Tính nhanh :


5/6+11/12+19/20+41/42+55/56+71/72+89/90+


Xem lời giải  T4PTPS016. Tìm các chữ số a và b thỏa mãn: 1/3 = 1/a + 1/b


Xem lời giải  T4PTPS017. Tính tổng


S = 1/1*2 + 1/2*3+1/3*4+… + 1/2004*2005


Xem lời giải  T4PTPS018. Tính tổng


S=1/9*10+1/10*11+…+1/2004*2005


Xem lời giải  T4PTPS019. Tính tổng


 S=1/1*3+1/3*5+…+1/2003*2004


 Xem lời giải T4PTPS020. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy sau:


1/1*21/ 2*.3;   1/ 3*4   ……….


Xem lời giải  T4PTPS021. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy sau:


1/61/ 661/ 176 …


Xem lời giải T4PTPS023. Tính tổngA = 1/10 + 1/15 + 1/21 + … + 1/ 120


Xem lời giải T4PTPS024.  Tính tổng


6/15*18 +6/18*21 +6/21*24 +…+6/87*90


 Xem lời giải


 T4PTPS025. Tính tổng


1/25*27 + 1/27*29 + 1/29*31 + …+ 1/73*75


Xem lời giải T4PTPS026. Tính tổng


A = 15/90*94 + 15/90*98 + 15/98*102 + … + 15/146*150


Xem lời giải


 T4PTPS027. Tính tổng


1/ 2 + 1/ 4 + 1/ 8 + 1/ 16 + 1/ 32 + 1/ 64


Xem lời giải T4PTPS028. Tính tổng


5/ 2 +5/ 6 +5/ 18 +5/ 54 +5/162 +5/486


Xem lời giải T4PTPS029. Tính tổng


A  = 1/ 2*3+1/ 3*4+1/ 4*5+1/ 5*6


Xem lời giải   T4PTPS030. Tính tổng


A = 3/ 2*5+3/ 5*8+3/ 8*11+3/ 11*14


Xem lời giảiT4PTPS031. Tính tổng


A  =  4/ 1*3*5+4/ 3*5*7+4/ 5*7*9+4/ 7*9*11+4/ 9*11*13


 Xem lời giải T4PTPS032. Tính


1991/ 1990*1992/ 1991*1994/ 1993*995/997


 Xem lời giải T4PTPS033. Tính


(2003*1999-2003*999)/(2004*999+1004)


 Xem lời giải T4PTPS034. Tính


(1996*1995-996)/(1000+1996*1994)


 Xem lời giải T4PTPS035. Tính


37/53x23/48x535353/373737x242424/232323


Xem lời giải 


Còn nữa


Xem thêm: Phương pháp só sánh phân sốGiải toán phân số: Tuyển tập bài toán về các phép tính phân số - có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết (Phần I)
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top