loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

MỤC LỤC


 


PHẦN MỞ ĐẦU:………………………………………………………………….. Trang 3


1. Lí do chọn đề tài:…………………………………………………………….. Trang 32. Thực trạng trước khi thực hiện các giải pháp của đề tài môn Địa lí Trang 4


2.1 Thuận lợi:……………………………………………………………………… Trang 4


2.2 Khó khăn:……………………………………………………………………… Trang 4


2.3 Số liệu thống kê:…………………………………………………………….. Trang 5


3. Các quan điểm nghiên cứu:…………………………………………………. Trang 6


3.1 Caùc quan ñieåm :……………………………………………………………. Trang 6


4.Giới hạn đề tài:………………………………………………………………….. Trang 6


5.Mục đích chọn đề tài :……………………………………………………….. Trang 7


6.Cơ sở nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu :…………………………… `Trang 7


NỘI DUNG ĐỀ TÀI :……………………………………………………………. Trang 9


I.Tổng quan :………………………………………………………………………. Trang 9


II.Nội dung :……………………………………………………………………… Trang 13


III.Kết quả nghiên cứu :……………………………………………………….. Trang 27


IV.Bài học kinh nghiệm :……………………………………………………… Trang 28


KẾT LUẬN : ……………………………………………………………………… Trang 32


KIẾN NGHỊ :      Trang 33  SKKN Địa lí 7: Ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng môn địa lí 7 nhằm nâng cao hứng thú và kết quả học tập của học sinh
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top