loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

NỘI DUNG MÀ BẢN THÂN QUAN TÂM QUA ĐỢT HỌC CHÍNH TRỊ HÈ 2014 LÀ CHUYÊN ĐỀ: “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM” 

1. Nhận thức của bản thân về chuyên đề như sau:a. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm.

- Trách nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình. Tinh thần trách nhiệm là kết quả nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của con người, từ đó chi phối hành động tích cực, tự giác của con người. Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Người đã chỉ rõ: Đạo đức công dân là tuân theo pháp luật nhà nước; tuân theo kỷ luật lao động; giữ gìn trật tự chung,.. đó là đóng góp để xây dựng lợi ích chung.

- Là cán bộ, đảng viên phải có đạo đức cách mạng, là những người tiên tiến trong xã hội, phải đi trước để nhân dân noi theo. Thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên lợi ích riêng của cá nhân mình.

- Quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung nêu cao tinh thần trách nhiệm là: Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Bất kỳ công việc gì, to hay nhỏ, khó hay dễ, khi được giao nhiệm vụ cũng phải làm cho đến nơi, đến chốn; vượt qua mọi khó khăn gian khổ làm cho thành công. Dám nghĩ, dám làm, chủ động sang tạo để có kết quả cao nhất. Phải làm tròn trách nhiệm của mình một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri; làm việc theo nhu cầu nội tâm cá nhân.


Tiểu luận tư tưởng HCM: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top