loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

Quan điểm của Đảng ta về xây dựng chi bộ


Đảng ta luôn khẳng định vị trí vai trò của chi bộ trong tổ chức và lãnh đạo các nhiệm vụ. Chất lượng của Đảng bộ, chi bộ cơ sở là một trong các yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo của Đảng để hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao cho.


Xác định vị trí, tầm quan trọng của chi bộ trong xây dựng Đảng, Đảng ta ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của chi bộ như: Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Quy định số 97/QĐ-TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với các Đảng bộ, chi bộ trong các trường học, bệnh viện….Tiểu luận tư tưởng HCM: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trường THCS Mỹ Châu
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top