loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị anh hùng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới, điều đó đã được dân tộc vn và cả nhân loại ngày nay thừa nhận. với thiên tài trí tuệ của mình, với lòng yêu nước nồng nàn và thương dân sâu sắc, bác – từ một con người giản dị bình thường đã trở thành nhà tư tưởng vĩ đại, một nhà lý luận thiên tài của cách mạng VN. Người là sự kết tinh những giá trị tinh hoa nhất của văn hóa dân tộc và của nhân loại, là bước phát triển mới của cn mác-lênin trong điều kiện cụ thể của vn. tư tưởng ấy có giá trị vô cùng to lớn, định hướng cho cách mạng vn trong hơn nữa thế kỷ qua, góp phần thúc đẩy tiến trình văn minh, tiến bộ của nhân loại. hiện nay tư tưởng hcm đang tiếp tục soi đường cho cm nước ta trong sự nghiệp đổi mới, cương lĩnh của đảng ta năm 1991 đã xác định:” đảng lấy CN mác-lênin và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.Vậy chúng ta hãy làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là gì ? nguồn gốc, quá trình hình thành hệ thống tư tưởng ấy và ý nghĩa của nó trong tình hình hiện nay.
Tiểu luận tư tưởng HCM: Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top