loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG LÊN NGANG TẦM VỚI YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ CỦA TÌNH HÌNH MỚI LÀ ĐÒI HỎI CÓ Ý NGHĨA SỐNG CÒN ĐỐI VỚI ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA.

Trong 76 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, quan tâm giáo dục cho cán bộ, đảng viên cả về nhận thức, ý chí và hành động. Đây là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển không ngừng, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong mấy chục năm qua.


Tiểu luận tư tưởng HCM: Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng lên ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới là đòi hỏi có ý nghĩa sống còn đối với đảng và nhân dân ta.
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top