loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH VẬN DỤNG SÁNG TẠO NGUYÊN LÝ THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA THÔNG QUA CÔNG TÁC  GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI 


         Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một trong những nguyên lý cơ bản nhất của triết học Mác – Lênin. Đây là nguyên lý được thể hiện trong mọi mặt của đời sống, giúp con người tránh khỏi bệnh kinh nghiệm giáo điều, đồng thời có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của thực tiễn cũng như lý luận.


         Lấy triết học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận của mình, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn vận dụng triệt để nguyên lý thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong suốt quá trình lãnh đạo giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước.Tiểu luận tư tưởng HCM: Tìm hiểu quá trình vận dụng sáng tạo nguyên lý thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của đảng và nhà nước ta thông qua công tác giáo dục tư tưởng trong thời kỳ đổi mới
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top