loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

Trong xã hội loài người, hợp tác với người khác được xem là một nhu cầu tất yếu của cuộc sống. Từ thủa sơ khai, con người đã có nhu cầu được hợp tác. Cùng với sự phát triển, con người càng ý thức một cách đầy đủ giá trị của hợp tác trong hoạt động giữa con người với con người trong xã hội. Con người không thể sống và hoạt động để thỏa mãn nhu cầu vật chất, tinh thần của mình nếu không có sự hợp tác trong mối quan hệ với mọi người xung quanh. Như C.Mác đã từng nói: “ Bản chất của con người là sự tổng hòa của các mối quan hệ xã hội”.


Hợp tác là cùng chung sức giúp đỡ lẫn  nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó để nhằm một mục đích chung.


Như chúng ta đã biết, Kỹ năng hợp tác có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của con người nói chung và trẻ em nói riêng. Nó chỉ được hình thành khi trẻ được trực tiếp, chủ động tham gia vào các hoạt động. Theo GS.TS Đặng Thành Hưng, khi có kỹ năng hợp tác trẻ có thể hiểu sâu sắc, toàn diện và biết đánh giá những ý tưởng của nhiều người, dễ dàng hoà nhập nhiều hoạt động, nhiều sự kiện khác nhau và trên cơ sở đó, trẻ sẽ có cơ hội được trải nghiệm, tìm ra nhiều giải pháp dựa trên quá trình gom góp kinh nghiệm của nhiều cá nhân, được đánh giá từ cá nhân và nhóm hay có sự tự đánh giá đa phương, thông tin phong phú và nhiều chiều.

Sự phát triển của mỗi cá nhân phụ thuộc rất nhiều vào khả năng hoà nhập cuộc sống xã hội của cá nhân đó. Kỹ năng cộng tác, hợp tác giúp cho người học lĩnh hội những giá trị xã hội trong quá trình tham gia vào các hoạt động chung. Nó là điều kiện quan trọng để hình thành và phát triển toàn diện nhân cách như: trí tuệ, tình cảm, ý chí, ngôn ngữ, chú ý, ghi nhớ. Khi tham gia vào các hoạt động chung thì các hành vi xã hội của trẻ cũng được cải thiện và thử thách .Đề tài NCKHSPUD mầm non in luôn: phát triển kỹ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo bé thông qua hoạt động vui chơi theo chủ đề
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top