loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

Để đánh giá kết quả của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau tác động, chúng tôi xây dựng các tiêu chí đo như sau :


- Tiêu chí 1 : Hứng thú của trẻ trong quá trình khám phá thế giới tự nhiên


- Tiêu chí 2 : Hiểu biết của trẻ về sự vật, hiện tượng được khám phá- Tiêu chí 3 : Diễn đạt được hiểu biết của mình về sự vật, hiện tượng được khám phá.


- Tiêu chí 4 : Biểu lộ cảm xúc và thái độ đối với các sự vật, hiện tượng được khám phá


Với các tiêu chí này, chúng tôi phân ra thành các mức độ Tốt, khá, trung bình, yếu như sau :


+ Mức độ tốt : Trẻ có hứng thú và tham gia tích cực trong suốt quá trình khám phá, trẻ nắm được những yêu cầu khám phá và biết diễn đạt mạch lạc những hiểu biết của mình về sự vật hiện tượng được khám phá, giải thích được một số sự vật, hiện tượng đơn giản, có những hành vi đúng trong ứng xử với môi trường tự nhiên


+ Mức độ khá : Trẻ tập trung chú ý, có hứng thú trong quá trình khám phá, hiểu và trả lời được một số câu hỏi của giáo viên về sự vật, hiện tượng được khám phá, biết thể hiện thái độ của mình.


+ Mức độ trung bình : Trẻ chưa thực sự hứng thú trong suốt quá trình khám phá, chỉ trả lời được một số câu hỏi tái tạo lại những gì trẻ quan sát được, chưa biết thể hiện thái độ và hành vi của mình đối với sự vật, hiện tượng được khám phá


+ Mức độ yếu : Trẻ không hứng thú trong quá trình khám phá, không có biểu tượng rõ ràng về sự vật, hiện tượng được tìm hiểu, không trả lời được câu hỏi của giáo viên trong quá trình khám phá, không thể hiện được cảm xúc, thái độ.


* Thang điểm đánh giá


- Mức độ tốt : 8- 9 điểm


- Mức độ khá : 7 điểm


- Mức độ trung bình : 5- 6 điểm


- Mức độ yếu :  dưới 5 điểm


Để đánh giá trẻ sau tác động, chúng tôi nhờ các đồng chí giáo viên trong tổ mẫu giáo 5 tuổi dự giờ hoạt động khám phá, quan sát và ghi chép lại biểu hiện của trẻ và cho điểm theo thang điểm đã xây dựng.Đề tài NCKHSPUD mầm non: nâng cao hiệu quả hoạt động khám phá thế giới tự nhiên thông qua hoạt động thử nghiệm
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top