loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm tương đương ở 2 lớp 5 tuổi Trường Mầm non  xxx . Lớp 5 tuổi A là lớp thực nghiệm ,lớp 5 tuổi B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện các giải pháp thay thế khi dạy trẻ các bài xác định phía phải, trái, phía trên, dưới, phía trước, sau của bản thân và của đối tượng khác.Xác định vị trí của vật trên mặt phẳng. Kết quả cho thấy tác động đã ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả của trẻ. Lớp thực nghiệm đã đạt được kết quả cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,05; điểm kiểm tra của lớp đối chứng có giá trị trung bình là 6,95. Kết quả kiểm chứng T-TEST cho thấy p =0,04 < 0,05  chứng minh rằng việc sáng tạo các trò chơi học tập đã giúp trẻ mẫu giáo lớn phát triển khả năng định hướng trong không gian là có nghĩa.Đề tài NCKHSPUD Mầm non: Sáng tạo trò chơi học tập giúp trẻ mẫu giáo lớn phát triển khả năng định hướng trong không gian
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top