loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

Giải pháp của tôi là sử dụng một số tệp có định dạng FLASH và VIDEO CLIP có nội dung phù hợp vào một số bài thuộc chủ đề TGĐV thay vì chỉ sử dụng các hình ảnh tĩnh trong các tài liệu tranh ảnh và coi đó là nguồn cung cấp thông tin tiện ích giúp trẻ tìm hiểu về sự phong phú của thế giới loài vật.Nghiên cứu được tiến hành trên hai lớp tương đương: Lớp 5A3 và lớp 5A2 trường mầm non Xxx .


- Lớp thực nghiệm: 35 trẻ lớp 5A3


- Lớp đối chứng:     35 trẻ lớp 5A2


Lớp thực nghiệm do tôi chủ nhiệm, được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài THMTXQ chủ đề TGĐV. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến việc nhận thức và hiểu biết của trẻ về chủ đề TGĐV: Nhóm thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với nhóm đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của nhóm thực nghiệm có giá trị trung bình là 7.9143; điểm bài kiểm tra đầu ra của nhóm đối chứng là 7,0571. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p = 0,0002 < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng.NCKHSPUD mầm non in luôn: Nâng cao kết quả hoạt động tìm hiểu MTXQ thuôc chủ đề TGĐV thông qua việc sử dụng một số tệp có định dạng flash và video clip cho trẻ MGL trường mầm non
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top