loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

- Phần 2: Tôi đi nghiên cứu việc tăng cường sử dụng thí nghiệm trong quá trình dạy học Hóa học có nâng cao kết quả học tập môn Hóa cho học sinh khối 11 hay không . Để có câu trả lời tôi đã tiến hành nghiên cứu trên hai nhóm tương đương: chọn hai lớp 11B2 (là lớp thực nghiệm) và lớp 11 B4 (là lớp đối chứng). Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài trong chương ” Nhóm nito”. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,180; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7,148. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p=1,61706.10-5 < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng việc tăng cường sử dụng thí nghiệm trong quá trình dạy học Hóa học có làm nâng cao kết quả học tập môn Hóa cho học sinh khối 11 – THPT.Đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học 11: Giới thiệu bộ dụng cụ thí nghiệm cải tiến tự làm và việc tăng cường sử dụng thí nghiệm trong dạy học để nâng cao kết quả học tập môn hóa cho học sinh lớp 11-THPT
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top