loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

Vấn đề đổi mới phương pháp, phát huy tính tích cực của học sinh đã được đặt ra trong ngành giáo dục của nước ta từ những năm 1960 và đặc biệt cấp thiết trong tình hình hiện nay. Trong dạy học, bảng hệ thống vừa là hình thức diễn đạt nội dung, vừa cho phép thiết lập các mối quan hệ thể hiện bản chất của sự vật, hiện tượng. Do vậy, trong dạy – học môn Sinh học, bảng hệ thống giúp chúng ta thuận lợi trong việc rút ra các qui luật, các mối quan hệ giữa cấu tạo và chức năng, giữa toàn thể và bộ phận, giữa cái chung và cái riêng, giữa cơ thể với môi trường… Bảng hệ thống giúp học sinh vừa chiếm lĩnh kiến thức, vừa nắm vững phương pháp tái tạo cho bản thân kiến thức đó, phát triển năng lực tự học và thói quen tự học, sáng tạo, giúp học sinh có thể tự học suốt đời. Giải pháp của chúng tôi là rèn luyện kĩ năng xây dựng sơ đồ và  lập bảng hệ thống cho học sinh qua dạy học Sinh học 12 – Phần Tiến hoá, giúp học sinh có cái nhìn khái quát, hệ thống về phần “Tiến hoá” và dễ dàng tái tạo kiến thức.Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học 12: Rèn luyện kĩ năng xây dựng sơ đồ và lập bảng hệ thống cho học sinh qua dạy học sinh học 12 phần tiến hoá
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top