loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

Nhiều gi¸o viªn đã chia sẻ lo ngại về thái độ học tập thiếu tích cực của häc sinh. Häc sinh thường không tự giác mà chỉ thực hiện nhiệm vụ khi có sự giám sát chặt chẽ của giáo viên


Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng việc häc sinh  hỗ trợ lẫn nhau là một cách làm hiệu quả giúp häc sinh tự giác, hứng thú học tập,phát triển năng lực trí tuệ ,rèn luyện thao tác tư duy cơ bản, khơi dậy và khai thác khả năng học tập tích cực chủ động tham gia và thực hiện nhiệm vụ. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu tác động của việc học sinh  THPT hỗ trợ lẫn nhau trong lớp học đối với hành vi thực hiện nhiệm vụ môn toán.Đề tài NCKHSPUD Môn Toán học 12: Hoạt động “học sinh hỗ trợ lẫn nhau trong lớp học” môn Toán
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top