loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

Nghiên cứu của tôi được tiến hành trên hai nhóm tương đương: Hai lớp 5 trường Tiểu học  xxx , huyện  xxx . Lớp 5B là lớp thực nghiệm và lớp 5A là lớp đối chứng.Lớp thực nghiệm được sử dụng phương pháp trực quan một cách triệt để, có ứng dụng công nghệ thông tin vào trong soạn giảng bằng giáo án điện tử khi dạy các bài học có các yếu tố hình học trong chương 3 (Môn Toán 5, nội dung giới thiệu các hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ, hình cầu… và cách tính chu vi, diện tích hoặc thể tích các hình đó). Thực tế sau khi dạy và cho học sinh làm bài kiểm tra thu được kết quả của học sinh lớp thực nghiệm thu được cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm các bài kiểm tra của học sinh lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,16; còn bài kiểm tra của lớp đối chứng là 7,53. Kết quả kiểm chứng T-test cho thấy p<0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng việc sử dụng triệt để phương pháp trực quan có kết hợp với việc khai thác thế mạnh của công nghệ thông tin trong dạy học sẽ góp phần nâng cao kết qủa dạy học các yếu tố hình học trong môn Toán cho học sinh lớp 5 trường Tiểu học  xxx ,  xxx ,  xxx .Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 5: “một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy - học các yếu tố hình học môn toán 5 thông qua việc sử dụng phương pháp trực quan và phần mềm powerpoint”
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top