loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

Đã có rất nhiều tài liệu, kinh nghiệm viết về công tác xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong các tổ chức, cơ quan xí nghiệp như: Đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác tổ chức cán bộ; ( Tập san xây dựng Đảng); Kinh nghiệm của người cán bộ làm công tác dân vận, ; Xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong hội phụ phụ nữ nhà trường . Trong các giải pháp này các tác giả đã đề cập đến nhiều biện pháp xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tập thể như: Giải quyết mối bất hoà giữa các thành viên trong tập thể, dùng tình cảm, sự quan tâm của người lãnh đạo với nhân viên, làm tốt công tác thi đua khen thưởng… nhằm động viên khơi dậy lòng nhân ái của con người Việt Nam.Về ưu điểm: Các đề tài này đã phân tích cụ thể giải pháp giải quyết các mâu thuẫn nội bộ từ mâu thuẫn cá nhân ảnh hưởng đến tập thể, cách giải quyết các mâu thuẫn đó trên tinh thần (dỹ hoà vi quý) Còn giả quyết trên góc độ biện chứng dưới cách nhìn thế giới quan thì chưa có.


Từ những giải pháp đã biết và đã thực hiện từ năm 2009- 2013 về ưu khuyết điểm đã mô tả ở trên . Đối chiếu với giải pháp áp dụng từ năm 2010 đến nay 2013 tôi thấy đề tài “Xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ” có tính mới và sáng tạo như  sau:NCKHSPUD, SKKN QLGD mầm non inluon: xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường nhằm nân cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top