loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

Như chúng ta đã biết, sau 25 năm đổi mới, nhất là sau 10 năm thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010, giáo dục Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và yêu cầu được tiếp nhận một nền giáo dục chất lượng của nhân dân. Vì vậy, việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020 với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ toàn diện nền giáo dục theo phương châm đa dạng hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa và  xã hội hóa; đưa nền giáo dục nước ta sớm tiến kịp các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới là một đòi hỏi cấp thiết, có ý nghĩa quyết định đối với việc phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đắc lực thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, xây dựng đất nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa, giầu mạnh, dân chủ, văn minh.Đề tài NCKHSPUD Công tác quản lý THPT: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên tại trường THPT
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top