loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

      Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm tương đương thuộc 2 lớp 10C4 và 10C5 của trường THPT ABC. Lớp thực nghiệm là 10C4 và lớp đối chứng là 10C5. Lớp thực nghiệm được tiến hành giải pháp thay thế khi dạy các tiết chạy bền.Kết quả cho thấy tác động đã thực sự có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh; lớp thực nghiệm đã đạt kết quả cao hơn lớp đối chứng. Điểm kiểm tra của lớp thực ngiệm có giá trị  TB là 8,08 ; điểm kiểm tra của lớp đối chứng có giá trị TB là 7,2 . Kết quả kiểm chứng T.Test cho thấy P < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt về điểm TB của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Qua đó chứng tỏ rằng việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực và các bài tậplà hoàn toàn có ảnh hưởng đến việc nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 10 ở nội dung chạy bền trong môn thể dục ở bậc THPT.Đề tài NCKHSPUD Thể dục THPT: Vận dụng biện pháp dạy học tích cực và một số bài tập nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh trong luyện tập chạy bền ở trườngTHPT
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top