loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

Qua thâm nhập thực tế, qua nghiên cứu các tài liệu người viết lại còn nhận thức sâu hơn về phương thức xây dựng và phương pháp soạn thảo văn bản.


Trên thực tế, một số lãnh đạo cơ quan, đơn vị còn ít quan tâm đến công tác xây dựng và soạn tảo văn bản, vẫn còn mang tính hình thức, đôi lúc nội dung của văn bản chưa thực sự hợp ấy, thuyết phục, chưa thật chủ động trong quá trình giải quyết vấn đề.


Do vậy, vẫn còn một số cán bộ, công nhân viên trực tiếp quản lý công tác này không chủ động nghiên cứu để xây dựng nên một kế hoạch cụ thể, làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết công việc hàng ngày.Đề tài NCKHSPUD Khối Văn Phòng : Kỹ thuật xây dựng văn bản và các phương pháp soạn thảo
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top