loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

Lứa tuổi tiểu học, các em còn nhỏ, chưa đọc thông, viết thạo, nhiều em còn nói ngọng, nhút nhát, bởi vậy tôi luôn tìm tòi, sáng tạo dựa trên phương pháp mới, tôi luôn khai thác những tranh ảnh đẹp, sinh động, những đồ vật gần gũi với cuộc sống hàng ngày để tạo hứng thú và kích thích tinh thần say mê học hỏi của các em.Một điều rất khó là:  Làm thế nào để học sinh dễ nắm bắt được bài, hiểu bài vận dụng nó, làm thế nào để học sinh say mê học tập?  Trong quá trình dạy học sinh học ngoại ngữ, làm thế nào để học sinh đọc đúng từ, đúng câu từ đó hiểu được những ý chính và chi tiết nội dung cơ bản của bài?Nghiên cứu đã được thực hiện trong hai lớp tương đương 5A1(lớp thực nghiệm) và 5A2(lớp đối chứng) trường tiểu học  xxx .  Kết quả của bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm là điểm trung bình = 8,1 kết quả bài kiểm tra tương ứng của nhóm đối chứng là điểm trung bình = 7,1  Độ chênh lệch điểm số giữa hai nhóm là: 1,0. Điều đó cho thấy điểm trung bình của hai lớp đối chứng và thực nghiệm đã có sự khác biệt rõ rệt, lớp tác động đã có điểm trung bình cao hơn lớp đối chứng.


Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của hai bài kiểm tra là SMD = 0,83. Điều này có nghĩa mức độ ảnh hưởng là lớn, phép kiểm chứng T-test độc lập, điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động của hai lớp là: p = 0,00066< 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiện và lớp đối chứng. Từ đó, tôi có thể kết luận đề tài “Đổi mới phương pháp dạy đọc hiểu môn tiếng Anh lớp 5” mang tính khả thi.Đề tài NCKHSPUD môn Tiếng Anh Tiểu học: “Đổi mới phương pháp dạy đọc hiểu môn tiếng anh lớp 5.”
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top