loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: hai lớp 5 trường tiểu học Xxx. Lớp 5A là lớp thực nghiệm và lớp 5B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp nâng cao kĩ năng xác định  số dư trong phép chia số thập phân bằng cách dùng kĩ năng: gióng thẳng dấu phẩy của số bị chia khi dạy các bài tập toán từ tiết 64-72 (Nội dung phép chia số thập phân – Toán 5).Kết quả cho thấy giải pháp đã có tác động rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt được kết quả  học tập cao hơn so vói lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp  thực nghiệm có giá trị trung bình là 7,92 ; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7. Kết quả kiểm chứng t- test cho thấy P < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng  giải pháp nâng cao kĩ năng xác định đúng số dư: gióng thẳng dấu phẩy của số bị chia  trong phép chia số thập phân trong dạy học  đã làm nâng cao kết quả học phép chia các số thập phân cho học sinh lớp 5Đề tài NCKHSPUD môn Toán Lớp 5: cách xác định số dư của phép chia số thập phân bằng cách gióng thẳng dấu phẩy của số bị chia
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top