loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

Nghiên cứu được tiến hành trên thực nghiệm trên  lớp 7C của trường THCS tôi dạy. Lớp 7C là lớp thực nghiệm việc thực nghiệm thông qua các năm học 2010-2011 tới năm 2011-2012 và các năm tiếp theo. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp sử dụng kết quả của  năm trước và quá trình nghiên cứu. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh, lớp thực nghiệm có kết quả học tập cao hơn so với trước khi nghiên cứuĐiểm kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 7,5 còn của lớp đo năm trước  là 6,5. Kết quả kiểm chứng T-test cho thấy p = 0,0042 < 0,06, có nghĩa là sự chênh lệch giữa điểm trung bình của  thực nghiệm và trước đó rất có ý nghĩa, sự chênh lệch đó là không phải ngẫu nhiên mà do kết quả tác động của giải pháp mới,tạo ra được hứng thú học tập của học sinh. Điều đó chứng tỏ việc nghiên cứu phương pháp lí luận làm nâng cao được kết quả học tập môn Vật lí.NCKHSPUD, SKKN Vật lí THCS: Đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc nghiên cứu phương pháp lý luận dạy học môn Vật Lý
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top