loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

NCKHSPUD Toán THCS , SKKN Toán THCS: Nâng cao chất lượng học sinh học yếu,kém môn toán lớp 9
Thực tế chất lượng môn Toán ở lớp 9A3, tại trường THCS  xxx – xxx – xxx , hiện tôi đang dạy có số lượng học sinh yếu,kém môn toán khá cao. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng hai mặt giáo dục của nhà trường.

Để khắc phục tình trạng trên, tôi nghiên cứu chọn giải pháp:

Nâng cao chất lượng học sinh học yếu,kém môn toán lớp  9

Việc làm này có tác dụng giúp cho học sinh củng cố lại các kiến thức đã học và rèn luyện theo kịp chương trình, kiến thức mới được học. Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương của lớp 9A3, trường THCS  xxx – xxx – xxx  (Tổ 1, tổ 3, tổ 5 là nhóm thực nghiệm, các tổ 2, tổ 4, tổ 6 là nhóm đối chứng). Thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế  từ tuần thứ 2 đến hết tuần 19, năm học 2013 – 2014.

Qua nghiên cứu và thu thập số liệu, kết quả độ chênh lệch điểm trung bình T-test cho kết quả p=0,035086 < 0,05 cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến việc làm giảm số lượng học sinh yếu, kém và chất lượng học tập môn Toán của lớp 9A3 đã được nâng lên.


NCKHSPUD Toán THCS , SKKN Toán THCS: Nâng cao chất lượng học sinh học yếu,kém môn toán lớp 9
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top