loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

NCKHSPUD Toán THCS, SKKN Toán THCS: Tổ chức tình huống có vấn đề gây hứng thú trong môn toán

Giải quyết được tình huống có vấn đề sẽ là những tri thức mới, nhận thức mới, từ đó tạo niềm tin, hứng thú trong học toán của các em.Trong khuôn khổ có hạn của bài viết này tôi chỉ đề cập đến các hoat động của thầy giáo “ Tổ chức tình huống có vấn đề, gây hứng thú trong học toán 9” ở trường phổ thông tôi đang giảng dạy.
Nghiên cứu đ­ược tiến hành trên hai nhóm tư­ơng đư­ơng là hai lớp 9 của trường Trung học cơ sở  xxx . Lớp 9A là lớp thực nghiệm và lớp 9B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm đ­ược tiến hành giải pháp thay thế khi trong  các tiết học  có tổ chức được các tình huống có vấn đề gây hứng thú cho học sinh. Kết quả cho thấy tác động đã thực sự có ảnh hư­ởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,13; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng có giá trị trung bình là 7,2. Kết quả kiểm chứng T – Test cho thấy p = 0,00004 < 0,05 nghĩa là có sự khác biệt lớn về điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Qua đó chứng tỏ rằng việc áp dụng ph­ương pháp dạy học tổ chức tình huống có vấn đề gây hứng thú trong mỗi tiết học là hoàn toàn có ảnh h­ưởng tích cực đến việc nâng cao kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 9 ở trường THCS XXX


NCKHSPUD Toán THCS, SKKN Toán THCS: Tổ chức tình huống có vấn đề gây hứng thú trong môn toán
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top