loading...

Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC tentinh gửi 8785
Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh:

THEME 1: PHONETICS – TENSES (THE FUTURE PERFECT TENSE)


4. THE FUTURE PERFECT TENSE

a.  Form: 


   (+) S   +    will  + have      + PP +(O+A)

      (-) S   +    will  not (won’t)     +  have +PP + (O+A)

      (?) Will + S   +    have       + PP +  (O+A)?

(I và We có thể dùng với “shall”; will not = won’t, shall not = shan’t)

b. Usage:

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn diễn tả một hành động bắt đầu từ quá khứ và kéo dài đến 1 thời điểm cho trước ở tương lai

- Các cụm từ chỉ thời gian thường đi kèm là:

+ By…..for + ( khoảng thời gian)

+ By then

+ By the time

Eg. By November, we will been living in this house for 10 years.

       By March 15th, I wil have been working for this company for 6 years

Note

1. Không dùng các thì tiếp diễn (continuous tenses) với các động từ chỉ nhận thức tri giác ( see, be, hear…)

Không dùng các thì tương lai (Future tenses) trong các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, thì Simple Future đựoc thay bằng Simple Present, thì Future Perfect (hoặc Future Perfect Continuous) đựoc thay bằng thì Present Perfect  ( hoặc Present Perfect continuous)


Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: THEME 1: PHONETICS – TENSES (THE FUTURE PERFECT TENSE)
Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC tentinh gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top