loading...

Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC tentinh gửi 8785
Hỏi đáp Sinh học 11: Sinh lí thực vật – sinh lí động vật (Phần 4)

A. Câu hỏi1) Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào ?

2) Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp ?

3) Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ.

4) Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố kháng trong hệ sắc tố quang hợp?
5) Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất cây trồng.

6) Phân biệt năng suất sinh học và năng suất kinh tế ? 

7) Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều tiết quang hợp

B. Đáp án


Hỏi đáp Sinh học 11: Sinh lí thực vật - sinh lí động vật (Phần 4)
Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC tentinh gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top