loading...

Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC tentinh gửi 8785
Hỏi đáp Sinh học 11: Sinh lí thực vật – sinh lí động vật (Phần 3)

A. Câu hỏi1. Quang hợp ở thực vật là gì?

2. Quang hợp diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào của cây, tại sao?

3. Hãy nêu những đặc điểm cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp.

4. Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất?

5. Hình thái lá có đặc điểm gì thích nghi với chức năng quang hợp?

6.  Nêu thành phần và chức năng của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh.

7. Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp.

8. Oxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

9. Sản phẩm của pha sáng là gì?

10. Pha tối ở thực vật C4 và CAM có điểm nào giống và khác nhau?

11. Pha tối ở thực vật C4 và C3 có điểm nào giống và khác nhau?

12. Hô hấp ở cây xanh là gì ?

13.  Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí ?

14.  Trong những trường hợp nào thì diễn ra lên men ở thực vật? Cho ví dụ? 

15.  Hãy khái quát về ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp ở cây xanh ?

16. Những hợp chất nào của pha sáng đi vào pha tối đồng hóa CO2?

B. Đáp ánHỏi đáp Sinh học 11: Sinh lí thực vật - sinh lí động vật (Phần 3)
Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC tentinh gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top