loading...

Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC tentinh gửi 8785
Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật – Sinh lí động vật (Phần 5)

A. Câu hỏi

Câu 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ?Câu 2.Vận chuyển các chất trong cây?

Câu 3. Thoát hơi nước của cây?

Câu 4.Vai trò của các nguyên tố khoáng đối với cây?

Câu 5. Dinh dưỡng nito ở thực vật?

Câu 6. Quang hợp ở thực vật?

Câu 7. Quang hợp ở thực vật C3, C4, CAM?

Câu 8. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp ?

Câu 9. Quang hợp và năng suất cây trồng?

Câu 10. Hô hấp ở thực vật?

B. Đáp ánHỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật - Sinh lí động vật (Phần 5)
Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC tentinh gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top