loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH
Hỏi – đáp Sinh học THPT: Sinh lí học thực vật và động vật

Dành cho ôn tập môn Sinh học
A.  Câu hỏi

Câu 1: Sinh trưởng ở thực vật là gì ? Phát triển ở thực vật là gì ?

Câu 2: Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật.

Câu 3:  Sinh trưởng, Phát triển ở động vật là gì?

Câu 4: Trình bày đặc điểm phát triển của Sinh vật phát triển qua biến thái.

Câu 5: Sinh sản là gì ? Nêu tên các hình thức sinh sản.

Câu 6: Trình bày Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

Câu 7: Vai trò của sinh sản vô tính ở thực đối với đời sống thực vật và con người ?

Câu 8: Sinh sản hữu tính ở thực vật là gi? Sinh sản hữu tính có gì ưu việc hơn sinh sản vô tính?

Câu 9: Trình bày quá trình hình thành hạt phấn và quá túi phôi.

Câu 10: Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật

B. Đáp án

ĐĂNG NHẬP ĐỂ TRẢ LỜIHỏi - đáp Sinh học THPT: Sinh lí học thực vật và động vật (Phần I)
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top