loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH
Danh mục SKKN – Đề tài NCKHSP môn Sinh học lớp 9

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 6, Viết Tiểu luận PPGD Sinh học 6, …
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Môn Sinh học lớp 9 Viết đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học lớp 9, Tham khảo Phương pháp giảng dạy Môn Sinh học lớp 9

Các Đề tài NCKHSPUD, SKKN Môn Sinh học lớp 9 đều ở dạng word, chỉnh sửa được

Không cần đăng ký, đăng nhập vẫn tải được Sáng kiến kinh nghiệm Môn Sinh học lớp 9
Kho Sáng kiến kinh nghiệm THCS, Kho SKKN sinh lớp 9, Kho SKKN Môn sinh lớp 9, Kho SKKN THCS, NCKHSPUD, NCKHSPUD THCS, SKKN sinh lớp 9, SKKN sinh lớp 9 THCS, SKKN Môn sinh lớp 9 THCS, THCS, 


DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN sinh lớp 9

STT

Tến SKKN – Đề tài NCKHSP Sinh 9Số trang
Tải về

1
Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học 9: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ KHI DẠY   “SỰ TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA SÂU BỌ VÀ VI KHUẨN”132
Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học 9:GIẢNG DẠY PHẦN DI TRUYỀN HỌC VÀ CHỌN GIỐNG LỚP 9 THEO HƯỚNG PHÁT HUY TRÍ LỰC HỌC SINH

123
Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học 9:VẬN DỤNG VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀO GIẢNG DẠY DI TRUYỀN HỌC CỦA MENĐEN Ở THCS

124
Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học 9: ĐỔI MỚI PPGD “ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN” LỚP 9 THEO HƯỚNG LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM

105
Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học 9: PHƯƠNG PHÁP “ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ HOÁ TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG”.

14
Danh mục đề tài NCKHSPUD, SKKN SInh học 9 - Phần 10
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top