loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH
Những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945)1. NƯỚC NGA - LIÊN XÔ
Niên đại Sự kiện Diễn biến chính Kết quả
 ý nghĩa


2/1917

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới tháng Hai
- Tổng bãi công chính trị ở Pêtrôgrát.
- Khởi nghĩa vũ trang.
- Nga hoàng thoái vị - Lật đổ chế độ Nga hoàng.
- Hai chính quyền song song tồn tại.
- CMDCTS kiểu mới


10/1917
Cách mạng XHCN tháng Mười - Nga thắng lợi
Khởi nghĩa vũ trang ở Pêtrôgrat, tấn công cung điện Mùa Đông Thành lập chính quyền Xôviết Nga. Tác động lớn đến tình hình cách mạng thế giới


1918-1921
Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xôviết - Xây dựng thành công nhà nước mới, đập tan bộ máy nhà nước cũ.
- Đánh thắng thù trong, giặc ngoài. - Bảo vệ thành công thành quả cách mạng, giữ vững chính quyền, đập tan âm mưu đế quốc

1921-1941 Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội - Công nghiệp hóa XHCN
- Tập thể hóa nông nghiệp
- Thực hiện 2 kế hoạch 5 năm - Từ một nước nông nghiệp trở thành một cường quốc CN, ....
2. CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

1918-1923 - Cao trào cách mạng khắp châu Âu.
- Khủng hoảng kinh tế, chính trị ở hầu hết các nước tư bản - Lan rộng các nước, đặc biệt là những nước bại trận. Tiêu biểu là cách mạng DCTS 11/1918 ở Đức - Các Đảng Cộng sản và Quốc tế cộng sản thành lập lãnh đạo phong trào.

1924-1929
- Thời kỳ ổn định tạm thời và tăng cường của CNTB - Sản xuất tăng lên nhanh chóng, ồ ạt.
- Phong trào công nhân tạm thời lắng xuống. - Kinh tế phát triển.
- Tình hình chính trị không ổn định
1929-1933 Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 - Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ nước Mỹ sau đó lan rộng ra các nước tư bản.
- Tàn phá nền kinh tế các nước TB, công nghiệp đình đốn, tài chính hỗn loạn. - Nạn thất nghiệp.
- Chính trị mất ổn định.
- Mâu thuẫn xã hội gay gắt.
- Nền thống trị của giai cấp TS đứng trước nguy cơ sụp đổ
1933-1939 - Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng - Con đường cải cách kinh tế: Tiêu biểu là con đường mới của Mỹ.
- Phát xít hóa, gây chiến tranh xâm lược (Đức, Y, Nhật) - Một số nước vượt qua được khủng hoảng nhờ cải cách.
- Chủ nghĩa phát xít xuất hiện. Ba lò lửa chiến tranh hình thành.
3. CÁC NƯỚC CHÂU Á

Thập niên 20 - Phong trào giải phóng dân tộc lên cao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất - Phong trào dân tộc tư sản có bước tiến mới về tổ chức, phạm vi.
- Xuất hiện xu hướng vô sản - Giai cấp tư sản nắm quyền lãnh đạo ở một số nước.
- Các Đảng Cộng sản thành lập.

Thập niên 30 Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh. - Thành lập Mặt trận dân tộc chống phát xít dựa trên sự hợp tác giữa Đảng cọng sản và các đảng phái khác. - Tập hợp đông đảo các lực lượng cách mạng.
- Các ĐCS trưởng thành qua đấu tranh.


1939-1945

- Chiến tranh thế giới thứ II

- Bùng nổ khắp châu A- TBD - Chủ nghĩa phát xít thất bại làm thay đổi cục diện thế giới.
- Nhân dân châu á đứng trước điều kiện thuận lợi cho PTGPDT

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top