loading...

DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS – Phần 2images (1)
STT
DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9 THCS – Phần 2images (1)

TẢI VỀ
1CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:Chuyên đề 6:images (1)
AXIT TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI
 (Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )  
chi tiết
2CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:Chuyên đề 7:images (1)
AXIT TÁC DỤNG VỚI BAZƠ
 (Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )   
chi tiết
3CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:Chuyên đề 8:images (1)
AXIT TÁC DỤNG VỚI MUỐI
 (Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )  
chi tiết
4CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:Chuyên đề 9:images (1)
DUNG DỊCH BAZƠ TÁC DỤNG VỚI MUỐI.
 (Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )   
chi tiết
5CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC LỚP 9:Chuyên đề 10:images (1)
HAI DUNG DỊCH MUỐI TÁC DỤNG VỚI NHAU
 (Tập tài liệu bao gồm tóm tắt lí thuyết, bài tập minh họa, bài tập vân dung. Tài liệu dành cho giáo viên ôn luyện nâng cao và học sinh yêu thích môn Hóa học tham khảo  )   
chi tiết

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top