loading...

Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC tentinh gửi 8785
Nếu một người đang đọc trang web của bạn trên máy tính để bàn, bạn có thể chọn kch thước quảng cáo lớn ví dụ 728 × 90 nhưng nếu khách truy cập khác đang xem các trang web trên cùng một điện thoại di động, bạn có thể hiển thị kích thước quảng cáo nhỏ. Mã AdSense phát hiện kích thước của màn hình của khách hàng và phục vụ các đơn vị quảng cáo thích hợp nhất sẽ phù hợp với những không gian có sẵn.

Bạn chọn quảng cáo AdSense của Google đáp ứng trong cả hai đồng bộ cũng như không đồng bộ (non-blocking . Sau đó là một phương pháp hiệu quả hơn và khuyến cáo như là JavaScript mã quảng cáo tải song song và do đó không ngăn chặn các yếu tố khác của trang web từ rendering . Nói cách khác, các trang của bạn sẽ được tải nhanh hơn cải thiện trải nghiệm người dùng.
 Làm thế nào để Tạo bảng quảng cáo AdSense Responsive?
Mở bảng điều khiển AdSense của bạn và theo quảng cáo của tôi , nhấp vào "Tạo đơn vị quảng cáo mới . " Set Kích thước là " Responsive Đơn vị quảng cáo" và nhấp vào nút "Save and Get Code" để tạo ra các mã JavaScript cho quảng cáo AdSense Responsive của bạn . Mã mặc định của google là:
  
1.     <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> 
2.     <ins class="adsbygoogle"
 3.          style="display:block" 
4.          data-ad-client="ca-pub-12345"
 5.          data-ad-slot="xxxxx" 
6.          data-ad-format="auto"></ins>
 7.     <script> 
8.     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 9.     </script> 
 
AdSense tính chiều rộng có sẵn và hiển thị quảng cáo lớn nhất mà sẽ phù hợp với không gian đó. Điều này có thể không phải luôn luôn là phương pháp thích hợp nhất kể từ khi quảng cáo thực hiện tốt nhất là hình chữ nhật và chữ nhật đứng.
Tuy nhiên có một tùy chọn để buộc các đơn vị quảng cáo để luôn luôn hiển thị hình chữ nhật ngang hay dọc với các kích thước khác nhau trong các mã JavaScript

Mã quảng cáo sửa đổi sẽ là: 
 
1.     <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> 
2.     <ins class="adsbygoogle"
 3.          style="display:block" 
4.          data-ad-client="ca-pub-12345"
 5.          data-ad-slot="xxxxx" 
6.          data-ad-format="rectangle"></ins> 
7.     <script>
 8.     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 9.     </script> 
 
Quảng cáo AdSense Responsive ( Phương pháp tiếp cận khác )
 
 
Cho dù bạn thiết lập dữ liệu - ad- định dạng như "tự động " hay "thẳng đứng " hay " ngang " hay dọc, các thuật toán của Google AdSense vẫn sẽ quyết định quảng cáo để phục vụ. Ví dụ , nếu bạn yêu cầu một hình chữ nhật, bạn có thể hoặc là có được một hình chữ nhật vừa hoặc một hình chữ nhật lớn . - Bạn nên muốn ép buộc AdSense để phục vụ quảng cáo của một kích thước cụ thể, trong khi ở đáp ứng, bạn có thể xem xét các quảng cáo tùy chỉnh kích thước. Kích thước của những quảng cáo này được xác định dựa trên màn hình nhưng nhà xuất bản đã kiểm soát nhiều hơn đối với các kích thước banner mà được phục vụ .
 
1.     <div id="google-ads-1"></div> 
2.      
 3.     <script type="text/javascript">  
4.       
5.         /* Calculate the width of available ad space */ 
6.         ad = document.getElementById('google-ads-1');
 
7.       
8.         if (ad.getBoundingClientRect().width) {
 9.             adWidth = ad.getBoundingClientRect().width; // for modern browsers  
10.      } else {
 11.          adWidth = ad.offsetWidth; // for old IE  
12.      }
 13.   
 
14.      /* Replace ca-pub-XXX with your AdSense Publisher ID */ 
 15.      google_ad_client = "ca-pub-XXX";
 
16.   
 17.      /* Replace 1234567890 with the AdSense Ad Slot ID */ 
 
18.      google_ad_slot = "1234567890";
 
19.     
20.      /* Do not change anything after this line */
 
21.      if ( adWidth >= 728 )
 
22.        google_ad_size = ["728", "90"];  /* Leaderboard 728x90 */
 
23.      else if ( adWidth >= 468 )
 
24.        google_ad_size = ["468", "60"];  /* Banner (468 x 60) */
 
25.      else if ( adWidth >= 336 )
 
26.        google_ad_size = ["336", "280"]; /* Large Rectangle (336 x 280) */
 
27.      else if ( adWidth >= 300 )
 
28.        google_ad_size = ["300", "250"]; /* Medium Rectangle (300 x 250) */
 
29.      else if ( adWidth >= 250 )
 
30.        google_ad_size = ["250", "250"]; /* Square (250 x 250) */
 
31.      else if ( adWidth >= 200 )
 
32.        google_ad_size = ["200", "200"]; /* Small Square (200 x 200) */
 
33.      else if ( adWidth >= 180 )
 
34.        google_ad_size = ["180", "150"]; /* Small Rectangle (180 x 150) */
 
35.      else
 
36.        google_ad_size = ["125", "125"]; /* Button (125 x 125) */
 
37.   
 
38.      document.write (
 
39.       '<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:' 
 
40.        + google_ad_size[0] + 'px;height:' 
 
41.        + google_ad_size[1] + 'px" data-ad-client="' 
 
42.        + google_ad_client + '" data-ad-slot="' 
 
43.        + google_ad_slot + '"></ins>'
 
44.      );
 
45.    
 
46.      (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 
47.   
 
48.  </script>
 
49.   
 
50.  <script async src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
 
51.  </script>
 
 
Đến bảng điều khiển AdSense của bạn và thể tạo ra một đơn vị quảng cáo mới hoặc sử dụng một trong các đơn vị quảng cáo hiện tại của bạn .
Hãy ghi nhớ ID của đơn vị quảng cáo của bạn và cũng có ID Nhà xuất bản AdSense của bạn và dán những giá trị trong Line # 15 và # 18 . 
Tiếp theo, copy - paste đoạn mã trên bất cứ nơi nào trên trang web của bạn và dựa vào kích thước của thiết bị của người dùng, các quảng cáo AdSense thích hợp nhất sẽ hiển thị.
Nếu bạn muốn bao gồm nhiều đơn vị quảng cáo AdSense đáp ứng trên cùng một trang web , chỉ cần sử dụng các đoạn mã cùng mã nhưng tăng ID DIV trong dòng # 1 & # 6 như vậy mà họ trở thành google- quảng cáo - 1 , google- quảng cáo - 2
Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC tentinh gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top