loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH
PayPal là hệ thống xử lý thanh toán. Chúng ta có thể tích hợp PayPal với các Website bằng cách sử dụng PHP.

Hệ thống file tích hợp PayPal

Hệ thống file tích hợp PayPal bao gồm 4 file sau:
 • constants.php − File này đã bao API username, password và signature.
 • CallerService.php − File này đã bao PayPal Services, được sử dụng để gọi các dịch vụ của PayPal.
 • confirmation.php − File này đã bao một form với số trường tối thiểu cần thiết để thực hiện tiến trình thanh toán và nó sẽ trả về kết quả tiến trình thanh toán thành công hay thất bại.
 • PayPal_entry.php − Trang này đã sử dụng để gửi user data tới PayPal. Nó hoạt động như là một Adapter giữa PayPal và User Form.
Người dùng phải tải một PayPal SDK file từ trang này và exact một zip file. Zip file chứa 4 php file. Chúng ta không cần thay đổi bất kỳ file nào ngoại trừ constants.php.
Tệp constants.php chứa code như dưới đây:
<?php
  define('API_USERNAME', 'YOUR USER NAME HERE');
  define('API_PASSWORD', 'YOUR PASSWORD HERE');
  define('API_SIGNATURE', 'YOUR API SIGNATURE HERE');
  define('API_ENDPOINT', 'https://api-3t.paypal.com/nvp');
  define('USE_PROXY',FALSE);
  define('PROXY_HOST', '127.0.0.1');
  define('PROXY_PORT', '808');
  define('PAYPAL_URL', 'https://www.PayPal.com/webscr&cmd=_express-checkout&token=');
  define('VERSION', '53.0');
?>
Người dùng sẽ khai báo Username, password và signature trong cú pháp trên, mà được đặt trong constants.php. Đây là một ví dụ thực nghiệm, để amout cuối cùng sẽ được thêm vào tài khoản của sandbox.
Loạt bài hướng dẫn học lập trình PHP cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint
Chào mừng bạn đến với
Sáng kiến kinh nghiệm hay
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top