loading...

Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC tentinh gửi 8785
Thẻ điều kiện trong blogspot là thành phần khá hữu ích để bạn có thể tùy chỉnh hiển thị ở những trang nhất định như trang chủ, trang tĩnh, trang bài viết, trang lưu trữ, trang chứa url bất kỳ..Thẻ điều kiện có dạng chung như sau: 
<b:if cond='Điều kiện'> Nội dung tùy chỉnh </b:if>
Nó bắt đầu bằng một thử mở với thuộc tính cond và thẻ đóng </b:if> 

Danh sách thẻ điều kiện trong blogspot


1. Trang chủ. 
Ví dụ khi bạn truy cập http://www.sangkienkinhnghiemhay.net/
Thì đây là trang chủ
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Nội dung tùy chỉnh
</b:if>
Bạn chú ý tới một so sánh khác là 
<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>
Nội dung tùy chỉnh
</b:if>
Chú ý tới dấu: == và != tương ứng là so sánh bằng và không bằng.Nghĩa là nếu có dấu == thì chỉ hiển thị nội dung ở trang chủ, còn dấu != thì trừ trang chủ ra sẻ hiển thị tất cả các trang còn lại hay là trừ trang chủ

2. Trang bài viết 


Ví dụ: http://www.sangkienkinhnghiemhay.net/2015/11/tao-quang-cao-lien-ket-google-adsense.html
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
Nội dung tùy chỉnh
</b:if>
 3. Trang tĩnh 


<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
Nội dung tùy chỉnh
</b:if>
4. Trang index bao gồm trang chủ, trang hiển thị nhãn, và trang archive. 
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
Nội dung tùy chỉnh
</b:if>
5. Trang label (nhãn) 
<b:if cond='data:blog.searchLabel'> Nội dung tùy chỉnh </b:if>
6. Trang hoặc bài viết bất kỳ 
<b:if cond='data:blog.url == "URL_Ở_Đây"'>
Nội dung tùy chỉnh
</b:if>
7. Trang lỗi 404 
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
Nội dung tùy chỉnh
</b:if>
8. Trang lưu trữ 
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
Nội dung tùy chỉnh
</b:if>
9. Trang hiển thị trên mobile 
<b:if cond='data:blog.pageType == "data:blog.isMobile"'>
Nội dung tùy chỉnh
</b:if>
10. Bài viết đầu tiên

<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
Nội dung tùy chỉnh
</b:if>
11. Trang label search 
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
Nội dung tùy chỉnh
</b:if>


Chào mừng bạn đến với
Sáng kiến kinh nghiệm hay
Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC tentinh gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top