loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 – THCS – Phần 3
 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 – THCS – Phần 3
( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)


 
 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 – THCS – Phần 3
STT TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 – THCS – Phần 3Tải về
1
TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 :  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - TOÁN 6
(Tài  liệu gồm 9 trang)
( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)
2
TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 : CÁC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - TOÁN 6
(Tài  liệu gồm 9 trang)
( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)
3
TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 : DÃY SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT ( CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 6 ) ( Có bài giải mẫu minh họa chi tiết )
(Tài  liệu gồm 9 trang)
( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)
4
TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 : CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHẦN SỐ HỌC 6( Có bài giải mẫu minh họa chi tiết )
(Tài  liệu gồm 28 trang)
 ( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)
5
TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 6 : ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 6 (Có đáp án và biểu điểm)
(Tài  liệu gồm 4 trang)
 ( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top