loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

- Giới thiệu

  • Android Studio 1.4

Tài liệu được viết dựa trên:

2- Installing Android Simulator

Khi cài đặt Android Studio có một lựa chọn cài đặt thiết bị ảo mô phỏng (Android Virtual Device hoặc còn gọi là Android Simulator), trong trường hợp bạn không cài đặt nó, bạn có thể cài đặt sau.
Trên Android Studio chọn:
  • Tools/Android/AVD Manager
Ở đây tôi tạo một thiết bị mô phỏng Nexus 5 (4.95") - Đây là một thiết bị điện thoại thông dụng.

3- Thay đổi kích thước cửa sổ Android Simulator

Khi bạn làm việc với Android Simulator, cái khó chịu đầu tiên phải cảm nhận là màn hình mô phỏng (Simulator) quá lớn, nó chiếm hết chiều cao của màn hình máy tính, và bạn không thể thay đổi kích thước hoặc di chuyển được nó.
Ở đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cấu hình Android Simulator trên Android Studio để loại bỏ các khó chịu trên
Trước hết phải đảm bảo bạn đã chạy ứng dụng của bạn ít nhất một lần trên Android Simulator, để nó sinh ra các cấu hình mặc định. Sau đó chúng ta sẽ sửa đổi các cấu hình.
Trên Android Studio chọn:
  • Run/Edit Configurations...
Chọn ứng dụng mà bạn muốn cấu hình. Cấu hình trên TAB General như hình minh họa dưới đây:
Trên TAB Emulator cấu hình thu nhỏ màn hình mô phỏng còn 25%. Tôi nghĩ bạn cũng nên sét đặt giá trị như vậy, tôi chưa hiểu vì sao nhưng nếu đặt 50% màn hình mô phỏng bị lệch, không đúng với thực tế.
?
1
-scale 0.25
Chạy lại ứng dụng của bạn:
Bây giờ cửa sổ mô phỏng đã nhỏ gọn hơn. Nhưng vùng header của cửa sổ vẫn bị che khuất, bạn không thể di chuyển nó.

4- Làm sao để di chuyển cửa sổ mô phỏng?

Trên Windows:
  1. Click chọn cửa sổ Simulator
  2. Giữ nguyên Alt + Dấu cách
  3. Chọn Move
  4. Sau đó nhấn nút Enter
Bây giờ bạn có thể di chuyển được cửa sổ Android Simulator.
Chào mừng bạn đến với
Sáng kiến kinh nghiệm hay
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top