loading...

Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC tentinh gửi 8785
Việc đầu tiên là bạn phải có tài khoản Admob có thể đăng ký tại đây.
sau khi đăng nhập vào tài khoản Admod bạn chọn “Monetize new app” để tạo một ứng dụng mới hoặc link tới app trên google play

sau đó bạn ghi chú lại unit_id
Sau đó vào Android SDK download google play service project về máy

Sau đó import google play service vào Eclipse và add google play service thành “project lib” trong project cần nhúng Admod
Quay lại project cần nhúng Admod thêm unit_id vào strings.xml (chỉnh thành unit id của bạn)
<string name=”ad_unit_id”>ca-app-pub-3023824263388232/5729617306</string>
và thêm uses-permission
<uses-permission android:name=”android.permission.INTERNET” />
<uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE” />
Trong layout xml thêm đoạn xml view sau đây để có quảng cáo dạng banner
<com.google.android.gms.ads.AdView
xmlns:ads=”http://schemas.android.com/apk/res-auto&#8221;
android:id=”@+id/adView_demo”
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”wrap_content”
android:layout_alignParentBottom=”true”
ads:adSize=”BANNER”
ads:adUnitId=”@string/ad_unit_id” />
và code trong Activity sẽ như sau


Để có thể test được trên máy thật các bạn cần thêm ID vào như trên hình là C52CE……
để có được ID này bạn debug trên máy thật khi đó trong logcat của bạn sẽ hiện ra ID của máy thật đang debug


sau khi làm đầy đủ các bước trên bạn sẽ có kết quả như sau:


Ngoài kiểu banner Admob còn có kiểu Full Screen Interstitial. đối với kiểu này các bạn xem trong source code đính kèm nhé. kết quả sẽ như thế này:


Đến đây coi như xong!!!!
Chào mừng bạn đến với
Sáng kiến kinh nghiệm hay
Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC tentinh gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top