loading...

Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC tentinh gửi 8785
Trong tường hợp bạn không muốn sử dụng plugin. Bạn có thể sử dụng phương pháp dưới đây để thay cho plugin bên trên. Với phương pháp này, bạn sẽ sử dụng một đoạn code nhỏ chèn vào file functions.php trong theme bạn đang sử dụng. Dưới đây là đoạn code bạn cần:

add_filter( 'the_content''rayno_insert_after' );
function rayno_insert_after($content) {
    $closing_p = '</p>';
    $ads_after_paragraph = 2;
    $ads = '<div>Nội dung quảng cáo</div>';
    $paragraphs = explode( $closing_p, $content );
    if(is_single()){
        foreach ($paragraphs as $index => $paragraph) {
            if ( trim( $paragraph ) ) {
                $paragraphs[$index] .= $closing_p;
            }
            if ( $index + 1 == $ads_after_paragraph ) {
                $paragraphs[$index] .= $ads;
            }
        }
        if($ads_after_paragraph < 1){
            for ($i=$index;$i>=0;$i--){
                $paragraphs[$i+1] = $paragraphs[$i];
            }
            $paragraphs[0] = $ads;
        }
        if ( $index + 1 < $ads_after_paragraph) {
            $paragraphs[$ads_after_paragraph] .= $ads;
        }
    }
    $content = implode( '', $paragraphs );
    return $content;
Trong đoạn code này, bạn lưu ý con số 2 ở dòng số 4, đây là vị trí quảng cáo sẽ xuất hiện (sau đoạn văn bản thứ 2 trong bài viết). Bạn có thể sửa lại con số nay theo ý bạn. Nếu muốn quảng cáo xuất hiện ở ngay sau tiêu đề (trước phần nội dung bài viết), bạn nhập vào số 0. Nếu bạn nhập một số lớn hơn số đoạn văn bản có trong bài viết thì quảng cáo sẽ hiển thị ở cuối bài viết.
Tiếp theo, thay dòng <div>Nội dung quảng cáo</div> ở dòng thứ 4 bằng quảng cáo của bạn. Quảng cáo có thể là một đoạn text, một hình ảnh, hay một đoạn html…Lưu lại file functions.php để hoàn tất.
--------------------------------------------------
Có một đoạn mã khá đơn giản để chèn quảng cáo vào giữa nội dung bài viết, hoàn toàn tự động, không cần dùng plugin.
Đoạn mã như sau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
//Chèn quảng cáo tự động vào nội dung bài viết.

add_filter( 'the_content''trogiup_insert_post_ads' );
function trogiup_insert_post_ads( $content ) {
$ad_code = '
<div>Dán mã quảng cáo của bạn ở đây</div>
';
if ( is_single() && ! is_admin() ) {
return trogiup_insert_after_paragraph( $ad_code, 2, $content ); // Thay số 2 bằng số bạn muốn
}
return $content;
}

// Đây là đoạn code cần thiết

function trogiup_insert_after_paragraph( $insertion$paragraph_id$content ) {
$closing_p '</p>'// bạn có thể thay thế thẻ p thành thẻ h1 hoặc h2
$paragraphs explode$closing_p$content );
foreach ($paragraphs as $index => $paragraph) {
if ( trim( $paragraph ) ) {
$paragraphs[$index] .= $closing_p;
}

if $paragraph_id == $index + 1 ) {
$paragraphs[$index] .= $insertion;
}
}
return implode( ''$paragraphs );
}
Hãy copy mã đó vào tệp functions.php ngay sau phần mở < ?php (dòng đầu tiên, bạn dán vào dòng thứ 2)
Chú ý thay code quảng cáo dạng Html của bạn vào phần <div>Dán mã quảng cáo của bạn ở đây</div>
Hay thay số 2 ở phần return prefix_insert_after_paragraph( $ad_code, 2, $content ); bằng số đơn vị bạn muốn quảng cáo hiển thị sau đó.
Ở code gốc tức là quảng cáo sẽ hiển thị sau thẻ <p> số 2.
Nếu muốn code đếm theo thẻ h2 hoặc h3 hoặc blockquote bạn có thể thay thế ở phần này$closing_p = ‘<p>’;
Chúc bạn hiển thị quảng cáo được như ý, và có thu nhập cao trong quảng cáo.
--------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với
Sáng kiến kinh nghiệm hay
Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC tentinh gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top